Bouw- & energieadvies voor bestaande woningen: Hoe maak ik mijn bestaande woning zo energiezuinig mogelijk?

We komen bij je langs en bekijken wat de mogelijkheden zijn om je woning energiezuiniger te maken. Wat zijn de eerste stappen ? Waar & hoe moet ik bijkomend isoleren ? Is de bestaande verwarmingsketel aan vervanging toe ? Welke premies kan ik krijgen ? Welke ingrepen moet ik nu eerst gaan doen ? Wat is de terugverdientijd van de installatie ? Hoe krijg ik mijn elektrisch verbruik naar beneden ?  Op deze en vele andere vragen kan je een professioneel antwoord krijgen.


Bouw- & energieadvies voor bouwers & verbouwers

Een woning bouwen of verbouwen, je doet het meestal maar één keer in je leven. Het is dus belangrijk dat je nu alles goed doet wat je de komende 40 jaar niet meer of veel moeilijker kan veranderen op vlak van ´energiezuinigheid, duurzaamheid en vaktechnisch correcte uitvoering´.
Heel wat architecten of aannemers hebben
hiervoor nog steeds geen oog en doen enkel wat wettelijk opgelegd is en in de praktijk zelfs minder! Er wordt nog zeer weinig aandacht besteed aan lichtdichtheid, isolatiedikte en koudebruggen met als gevolg belangrijk energieverlies, mogelijks kans op condensatie en schimmel. In vergelijking met de ons omliggende landen zitten we in België met de slechtst geïsoleerde woningen van Europa.  Op dit moment ligt de economisch optimale K-waarde (isolatiewaarde) op K25. Dit slaat op een laag-energie woning (bron: studie Griet Verbeeck).
Wat zijn nu de isolatiediktes om in aanmerking te komen voor een laag- energiewoning (K-30)?  Hoe ga je precies de koudebruggen wegwerken? Hoe voorzie je voldoende lichtdichtheid? Hoe maak je van je woning een laag-energiewoning? Kom langs met je plannen en we sturen ze bij naar een laag- energiewoning of we geven voorstellen tot verbeteringen op vlak van energiezuinigheid.

Dit zijn alvast zaken die we bekijken:
      
      - plannen & EPB 
      - oriëntatie & compactheid
      - indeling
      - isolatie in de wanddelen
      - mogelijke koudebruggen
      - energiezuinige verwarming 
      - ventilatie-systeem
      - waterrecuperatie
      - PV-zonnepanelen of een zonneboiler

Prijs: 50 €/u excl. (min 2u )
(ook ter plaatse mits Km-vergoeding van 0.50 c/km excl btw)

Gratis bouw/energieadvies voor de volgende
gemeentes !