E-advies plaatst de meest energiezuinige condenserende gaswandketels

Waarom nu kiezen voor gas ipv mazout als brandstof ? 

Gas is een heel pak milieuvriendelijker dan mazout en gezien het onze bedoeling is de ecologische impact zo laag mogelijk te houden een evidente keuze dus. 
Een condenserende ketel recupereert nog eens de warmte uit de rookgassen en haalt zo bijna alle energie uit de brandstof.
Theoretisch kan je een winst halen van 11% met een condenserende ketel t.o.v. van een hoogrendementsketel. Bij mazout is dit slechts 7%. Mazout heeft dan ook nog eens het nadeel dat het condensaat zwavel bevat, waardoor je zwavelarme mazout moet gebruiken (duurder). Om condenserend te werken op mazout moeten je vloerverwarming hebben eer de ketel condenserend kan werken.

In de praktijk zijn de vermogens van brander twee- tot driemaal te groot, daarom is een correcte warmteverliesberekening heel belangrijk voor de dimensionering van het brandervermogen en de radiator- of vloerverwarming.
E-advies plaatst gemiddeld branders van 9 tot 17 Kw die zo diep mogelijk moduleren (vermogen regeling).

Het modulatiebereik van de ketel is van groot belang om zo weinig mogelijk schakel- en stilstandsverlies te hebben. Daarom kiest E-advies voor de diepst modulerende ketel op de markt. De ELCO Thision is op dit moment de diepst modulerende en dus de meest energiezuinige ketel ter wereld !

Elco Heating Solutions biedt de ketel aan in alle tussenliggende vermogens van 9 Kw, 13 Kw, 17Kw en 25 Kw. Zo kan de keuze van het juiste vermogen perfect op maat van de warmteverliesberekeningen gebeuren.

De 9Kw ketel is nu wereldkampioen in modulatie en moduleert tot 10% ondergrens ( speciaal voor laag-energiewoningen). Het diepe modulatiebereik levert opnieuw een winst op van 5 à 6% door minder schakel- en stilstandsverliezen en een veel langere levensduur van de ketel.

Maar zelfs voor een matig geïsoleerde rijwoning is een 17Kw vermogen meestal al voldoende (steeds een correcte warmteverliesberekening uitvoeren !) 

Verder wordt alles perfect ingeregeld en afgesteld wat opnieuw resulteert in een minverbruik tot 15% !! Nog energiezuiniger kan deze ketel gecombineerd worden met een zonneboiler, om zo ook het sanitair warm water grotendeels door de zon te verwarmen.

 

 Productfische 
Elco Thision

 

De troeven:
 
  • Kwalitatief heel hoogstaande gaswandketel (alles in RVS )
  • Een minverbruik tot 15% t.o.v. van een klassiek uitgevoerde installatie.
  • Uiterst zuinige condenserende gaswandketel
  • Langere levensduur van de brander door veel minder schakelcycli
  • Wereldkampioen in modulatie: 1:10 (0.9 Kw - 9 kw)
  • Opvallend fluisterstil
  • Nationale servicedienst
  • 90% minder schakelcycli
  • Energiezuinige circulatiepomp van Grundfos ( draait op 6 W ipv 90 W )

 Elco Thision + zonneboilerElco Thision + 75 L boiler

Meer realisaties